Tydligt Ledarskap Tydligt ledarskap i Karlstad

Välkommen Vad vi tror på Våra tjänster Den tydlige ledaren Kontakt
Länkar om Tydligt Ledarskap Arkiv Test Seminariet 20080529

Sök

 

Seminarium

Den tydlige ledaren

Den tydlige ledaren

en tydlige ledaren

 

Nu finns den första boken någonsin om det tydliga ledarskapet ute på den svenska marknaden.

 

Författare är Maria Fiskerud och C-H Segerfeldt som presenterar en modell för det tydliga ledarskapet: 4K. Med 4K får du en röd tråd att följa, både i ditt vardagsarbete och när det handlar om utvecklingsuppdrag och förändringsarbete. 4K hjälper dig att skapa begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i arbetsuppgifterna. 4K ställer frågorna - du och dina medarbetare ger svaren.


I boken "Den tydlige ledaren" får du svar på alla dina frågor om tydlighet. Hur du gör för att både vara demokratisk och tydlig. Hur du både kan överlåta ansvar och ge tydliga instruktioner, eller meddela impopulära beslut, och ändå vara en uppskattad och god ledare. Paradoxerna kan verka oöverkomliga, men författarna har testat i skarpt läge och vet att i ett effektivt och framgångsrikt ledarskap går det att överbrygga motsägelserna.
Det är inte bara Ericssons VD, Carl-Henric Svanberg, som efterfrågar tydlighet i ledarskapet. Det är ett krav som dina medarbetare också ställer.

 

Beställ boken direkt från Liber.

 

   Den Tydlige Ledaren